top of page

הסיפור של לינדה -

לפניכם סרטון על חולת איידס וטוברקולוזיס באפריקה הנמצאת במצב קשה כשהיא לא מגיבה לטיפול תרופתי (הקוקטייל) כשמערכת החיסון שלה קרסה לחלוטין הלכה למעשה! הסרטון נותן הצצה נדירה לאופן לקיחת המקרה לפני מתן התרופה ההומאופתית ואת תהליך ההחלמה שהיא עוברת ממש מול המצלמה - חובה לראות!

* ההומאופת המטפל הוא מורי ורבי ג'רמי שר

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Me
  • Facebook Basic
  • Twitter Basic
  • Google Basic
bottom of page