top of page

מהי הומאופתיה

הומאופתיה היא גישה רפואית, שיטת אבחון וטיפול המבוססת על עיקרון "דומה יירפא על ידי הדומה". המשמעות היא שתרופה הומאופתית מרפאה מחלה כאשר היא מחוללת באדם את הסימפטומים של אותה מחלה עצמה! התרופות ההומאופתיות מורכבות ממגוון גדול של חומרים מן החי, הצומח וממינרליים שעוברים תהליכי דילול רבים וכך מאפשרים ריפוי וחיזוק של מערכת החיסון הטבעית. הומאופתיה כשמה כן היא, מראה של החיים, הקשר בין המחלה להחלמה מילים שבאות מאותו השורש בעברית, הוא הומאופתי במהותו, בכל מחלה קיימת כבר ההחלמה באופן עקרוני וזה הבסיס ההומאופתי לכל התהליכים שעוברים עלינו הומאופתיה היא רפואת המאה ה 21 בניגוד לכך שנהוג לחשוב כי היא רפואה עממית, הומאופתיה היא דווקא רפואה מודרנית שהקדימה את זמנה, עם נטייה רבה יותר לכיוון של פיזיקת קוונטים מאשר לרפואת סבתא או למה שנהוג לכנות רפואה טבעית .בתפילת החלמה ובריאות לכולנו RCHom אילן יוסוב הומאופתיה קלאסית

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Me
  • Facebook Basic
  • Twitter Basic
  • Google Basic
bottom of page