top of page

מה היא בריאות?

בריאות היא מצב של איזון אופטימלי – גופני, פסיכולוגי וחברתי, ולא העדר סימפטומים גרידא הבריאות היא יותר מאשר העדר החולי, בריאות היא חופש ממגבלות בכל המישורים – המנטלי, הרגשי והגופני. זהו מצב דינמי של איזון והרמוניה של הפרט, הקיים בכל אחד מן המישורים הללו – כמו גם ביניהם. אדם הנמצא בבריאות טובה, יחיה את חייו ברמה גבוהה של חיוניות, בהירות מחשבה, הרמוניה במערכות יחסים, יצירתיות – ומעל הכל ביכולת לעמוד בפני תחלואים. בריאות הינה תהליך מתמשך המתוחזק על ידי מערכת ויסות פנימית, כוח וחיוניות! ההומאופתיה עובדת ברמת האנרגיה של כל תא ותא - הריפוי הוא במהות המחלה ולא בשינויים החיצוניים, להם אנו קוראים סימפטומים. כדי להבריא צריך לטפל במחלה הפנימית שגורמת לסימפטומים, על אותו כוח חיות שמשפיע על כל האורגניזם, ואז הסימפטומים ייעלמו. בעצם מה הם אותם סימפטומים שאנו קוראים להם מחלה ? הם ניסיון של אותו כוח חיות להבריא אותנו ולהוציא החוצה את הבעיה הפנימית, שהיא לא מטריאליסטית מטבעה ולכן הטיפול בסימפטומים החיצוניים לא רק שהוא לא מבריא את המחלה הוא דוחף את המחלה יותר ויותר פנימה. אשמח לענות על כל שאלה, אילן יוסוב - הומאופתיה קלאסית

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Me
  • Facebook Basic
  • Twitter Basic
  • Google Basic
bottom of page