top of page

הומאופתיה לטיפול בדלקות אוזניים ודרכי אוויר עליונות

ילדכם לא ישן בלילה מרוב כאבי אוזניים?

הילדה לא מפסיקה להשתעל ולחרחר?

הידעת? טיפול הומאופתי יעיל ביותר לפתרון בעיות אלו!

מחקר רפואי מארה"ב מציג את יעילות הטיפול ההומאופתי בדלקות אוזניים ובדלקות מערכת הנשימה העליונות בילדים.

father2.png

מאמר סקירה, אשר מתאר את היתרונות של הומאופתיה בטיפול ראשוני בדלקות אוזניים חריפות

ודלקות של דרכי האוויר העליונות ברפואת ילדים.

למרות שהומאופתיה נחשבת שנויה במחלוקת, בעולם המחקר היא נחשבת גם לשיטה בטוחה מאוד לשימוש. מחקרים רבים מראים, שהומאופתיה מאיצה החלמה במחלות רבות ללא הסיכון הכרוך בטיפולים תרופתיים קונבנציונאליים.

יתרונות הטיפול ההומאופתי הם:

▪ שימוש מופחת באנטיביוטיקה במצב שבו יש צורך במעקב בלבד למשל בדלקות אוזניים שאינן מסובכות

▪ פחות תופעות לוואי ביחס לתרופות

▪ תגובות עדינות יותר▪ פחות תגובות בין תרופתיות

▪ הפחתה משמעותית בימי היעדרות של ההורים מעבודה

מחקרים מעבדתיים וקדם – קליניים, סותרים כיום את דעתם של הספקנים, ביחס להיותה של

ההומאופתיה רפואת פלסבו, והצרכנים כבר אימצו לחיקם את הרמדיז ההומאופתיות לשימוש עצמי,

כאשר בארצות הברית בלבד רמדיז הומאופתיות נרכשות ב 9.2 מיליארד דולר לשנה.

לפי העיקרון של 'קודם כל לא לגרום נזק', טיפול הומאופתי מתאים בשימוש ברפואת ילדים לשלבים

הראשונים של דלקות אוזניים ודרכי נשימה עליונות שאינן מסובכות.

.RCHom אילן יוסוב

הומאופתיה קלאסית

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Me
  • Facebook Basic
  • Twitter Basic
  • Google Basic
bottom of page