top of page

מושגי יסוד בהומאופתיה

שלושת הסעיפים הראשונים של הספר החשוב ביותר בהומאופתיה "האורגנון" מאת דר' סמואל הנמן 1. משימתו העליונה והיחידה של המטפל היא להחזיר את החולה למצבו הבריא – כלומר לרפאו. 2. האידאל העליון של הריפוי הוא להביא להבראה מהירה, עדינה, וקבועה, להחזיר לחולה את בריאותו ולסלק את המחלה בכללותה. זאת יש לעשות בדרך היעילה והאמינה ביותר, תוך גרימת נזק או אי נוחות מינימלים ועפ"י עקרונות ברורים ומעשיים. 3. כדי להיות ראוי לטפל בחולים ולהחשב מומחה באומנות הרפואה, על המטפל להיות מסוגל: 1) לתפוס בבהירות מה צריך לרפא במחלה, כחומר בכל מקרה לגופו.(אבחון המחלה) 2) לתפוס בבהירות מה יכולת הריפוי של כל תרופה,כלומר ידיעת כוח הריפוי של התרופות. 3) לדעת איך להתאים את מה כוח הריפוי של התרופות למה שאובחן כחולני בפציינט, וזאת עפ"י עקרונות ברורים. זו הדרך להצליח בריפוי. • התאמת יכולת הריפוי של התרופה לאופי המחלה, דורשת מהרופא יכולות בתחומים הבאים: 1) התאמת התרופה עפ"י דרך פעולתה לחולה שלפניו (בחירת התרופה המתאימה) 2) הכנת התרופה על פי ההנחיות ובאופן מדוייק. 3) מתן התרופה במינון המתאים. 4) חזרה על התרופה בעיתוי הנכון. • לסיום - על המטפל לדעת מה המכשולים לריפוי בכל מקרה, כדי שיוכל לסלקם כך שהריפוי יהיה קבוע. • אם יש למטפל כישורים להבין ולהבחין לעומק, יש לו את הידע הדרוש והנו בעל מודעות - כי אז יידע הוא כיצד לפעול בצורה מועילה ויסודית וראוי הוא להקרא מומחה באומנות הריפוי. -------------------- מהטקסט עולות כמה שאלות יסוד חשובות: *מהי מחלה ומהוא המצב הבריא? *מהי אומנות הרפואה ומהם עקרונות הריפוי? *מה צריך לרפא במחלה? (אבחון) *מה יש בכל תרופה ותרופה שיכול לרפא? (מטריה מדיקה) *מהם המכשולים לריפוי ואיך מסירים אותם? *מהם הכישורים הנדרשים העושים את המטפל ראוי? אכן שאלות מורכבות מאד! אשמח לענות על כל שאלה - R.C.Hom אילן יוסוב הומאופתיה קלאסית

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Me
  • Facebook Basic
  • Twitter Basic
  • Google Basic
bottom of page