top of page

קשיי קשב וריכוז

היכולת להכיל את עצמנו ולקבל את עצמנו מתפתחת בתקופה הראשונה של חיינו אפילו תוך כדי זה כשהיינו עוברים. מצבים בו האם הייתה חרדה, מבולבלת, כועסת, מאוכזבת, אמביוולנטית משפיעים מאד על העובר. גם מצבים של טראומה, מוות של אדם קרוב, מחלה, חרדה כלכלית קשה, חוסר אהבה עצמית של האם עצמה או יחסים רעועים עם האב, גם המצב הדינמי בבית, אם זה בעיות בעבודה, בעיות כלכליות למשל וכל שכן בעיות בין בני הזוג - הכל מוטמע בנו כמו בחותמת וילווה אותנו כל חיינו ברמת החוויה והתפיסה שלנו את העולם. לא רק ברמה הנפשית גם ברמה הפיזית יש חותם - מחלות משפחתיות רגישויות למינהן, נטיות גנטיות, תגובות הורמונליות לסטרס אלרגיות למינהן, כולם מנוהלים עלידי החותם הבסיסי. גם ברמה הרוחנית יש חותם, יש היסטוריה משפחתית, אבל גדול, צער גדול, למשל משפחה שעברה את השואה או קבוצות וחברות שעברו מלחמות או רעב קיצוני - אנו רואים את זה בקליניקה יום יום. זה לא עניין של אשמה - אף אחד לא אשם בזה, כולנו תוצאה של כל מה שקרה לפנינו אבל גם כשנבין את זה שכלית, כמעט בלתי אפשרי לעשות תיקון שם דרך ההבנה, החשיבה או הידיעה, זה תבוע בנו ברמת התא, כל תא בגוף שלנו זוכר! הסימפטומים אשר אנו קוראים להם מחלה הם רק התוצאה של אותו חותם פנימי וזה הדבר היחידי שצריך לטפל בו. בזה ההומאופתיה מטפלת - בחותם! מניסיונינו בקליניקה, כל מקרה של קשיי קשב וריכוז הוא אינדיבידואלי לחלוטין ומצריך טיפול אינדיבידואלי לחלוטין. הטיפול ההומאופתי הוא כזה, לכל אחד מאיתנו חותם אחר אשר טבוע בו מילדותו שהלך והתעצם עם השנים, ובחותם הזה הרפואה ההומאופתית מטפלת. המחלות הפיזיות והנפשיות שלנו הן תוצר ישיר של אותו חותם - אין שום רפואה אחרת שיורדת כל כך עמוק למהות הבעיה שלנו. אשמח לענות על כל שאלה - אילן יוסוב RCHom הומאופתיה קלאסית

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Me
  • Facebook Basic
  • Twitter Basic
  • Google Basic
bottom of page