עוד קצת על הומאופתיה

ההומאופתיה עובדת ברמת האנרגיה של כל תא ותא -הריפוי הוא במהות המחלה ולא בשינויים החיצוניים, להם אנו קוראים סימפטומים.כדי להבריא צריך לטפל במחלה הפנימית שגורמת לסימפטומים, על אותו כוח חיות שמשפיע על כל האורגניזם, ואז הסימפטומים ייעלמו.בעצם מה הם אותם סימפטומים שאנו קוראים להם מחלה ?הם ניסיון של אותו כוח חיות להבריא אותנו ולהוציא החוצה את הבעיה הפנימית, שהיא לא מטריאליסטית מטבעה ולכן הטיפול בסימפטומים החיצוניים לא רק שהוא לא מבריא את המחלה הוא דוחף את המחלה יותר ויותר פנימה.

אשמח לענות על כל שאלה -

אילן.

Every cell in your body has a direct relationship with Creative Life Force, and each cell is independently responding. When you feel joy, all the circuits are open and the Life Force or God Force can be fully received. When you feel guilt or blame or fear or anger, the circuits are hindered and the Life Force cannot flow as effectively. Physical experience is about monitoring those circuits and keeping them as open as possible. The cells know what to do. They are summoning the Energy.

#photo #homeopathy #text

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Me
  • Facebook Basic
  • Twitter Basic
  • Google Basic