top of page
הומאופתיה קלאסית, תל אביב
הומאופתיה קלאסית, תל אביב

Services

 בריאות היא מצב של איזון אופטימלי – גופני, פסיכולוגי וחברתי, ולא העדר סימפטומים גרידא

הבריאות היא יותר מאשר העדר החולי, בריאות היא חופש ממגבלות בכל המישורים – המנטלי, הרגשי והגופני. זהו מצב דינמי של איזון והרמוניה של הפרט, הקיים בכל אחד מן המישורים הללו – כמו גם ביניהם. אדם הנמצא בבריאות טובה, יחיה את חייו ברמה גבוהה של חיוניות, בהירות מחשבה, הרמוניה במערכות יחסים, יצירתיות – ומעל הכל ביכולת לעמוד בפני תחלואים. בריאות הינה תהליך מתמשך המתוחזק על ידי מערכת ויסות פנימית, כוח וחיוניות

ilan.nyc@gmail.com

Tel: 054-8349488

  • Facebook Basic
  • Twitter Basic
  • Google Basic
bottom of page